SAVOROVORO POLITIKA. HETSIKA ROHY : Ny fifampiresahan’ny mpiantsehatra rehetra ny lalam-pifidianana no vahaolan’ny mety ho krizy | Madatopinfo

Madatopinfo

SAVOROVORO POLITIKA. HETSIKA ROHY : Ny fifampiresahan’ny mpiantsehatra rehetra ny lalam-pifidianana no vahaolan’ny mety ho krizy

SAVOROVORO POLITIKA. HETSIKA ROHY : Ny fifampiresahan’ny mpiantsehatra rehetra ny lalam-pifidianana no vahaolan’ny mety ho krizy

SAVOROVORO POLITIKA. HETSIKA ROHY : Ny fifampiresahan’ny mpiantsehatra rehetra ny lalam-pifidianana no vahaolan’ny mety ho krizy
avril 26
16:58 2018

Nohantitraterin’ireo mpikambana ao amin’ny hetsika Rohy fa ny fiverenan’ny lalàm-pifidianana eo amin’ireo mpiantsehatra amin’ny raharaham-pirenena mifandinika indray no hany zotra tokana ivoahana amin’ny mety ho krizy. Ny fahefana azo amin’ny alalan’ny fifidianana ihany mantsy no mifanaraka amin’ny fenitra ara-demokratika, raha ny fanambaran’izy ireo. Ka mampirisika ny hery velona rehetra izy ireo mba hisian’ny fifidianana tsy mitanila, mangarahara sy araka ny lalampanorenana.
“Aoka izay ny krizy sy ny fanaovana sorona ny Malagasy. Lalam-pifidianana tsy mitanila eken’ny rehetra ihany no antoky ny filaminana sy ny fampandrosoana”. Io no fanambaran’ny Hetsika Rohy manoloana ny sakoroka nahafaty olona ny Sabotsy 21 Avrily farany teo. “Tokony hisy mihitsy ny fiverenana an-databatra boribory handinihina indray ny volavolan-dalam-pifidianana izay tsy mahafapo ka nahatonga izao karazana krizy izao.” Hoy’i Fara Ramarosaona, mpikambana ao amin’ny Rohy, raha nitafa tamin’ny mpanao gazety izy sy ny mpikambana ao amin’ny Hetsika : “ Rohy”, ny Alatsinainy 23 Aprily, teo Ambatonakanaga. “Tokony ny ankolafin-kery rehetra, tsy ny mpanao politika na ny Depiote ihany fa ny sehatra tsy miankina sy ny fiarahamonim-pirenena ary ny antoko politika rehetra no handray anjara amin’izany; satria ny fifidianana mangarahara, sy ny tombotsoam-pirenena ho an’ny Malagasy rehetra no tsara jerena. Ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana izay tsy notakian’ny roa tonta, ny mpitondra sy ny mpanohitra, ao anatin’ny ho lalàna fehizoro ho an’ny fifidianana izay miteraka olana amin’ny raharaham-pirenena ankehitriny ihany koa anisan’ny tokony ho tafiditra ao.” Hoy hatrany i Fara Ramarosaona raha naneho ny heviny tamin’ny mpanao gazety. Marihina moa fa ny fialana amin’ny krizyamin’ny alalan’ny fanatanterahana haingana ny fifidianana,miaraka amin’ny lalam-pifidianana eken’ny rehetra no vahaolana amin’izao korontana izao arak any hevitr’ireto mpikambana ao anatin’ny firaisamonim-pirenena Rohy ireto.
Etsy andaniny anefa tsy tsapan’ny fitondrana izay mijoro ny lanjan’ny fiarahamonim-pirenena, eo amin’ny rafitra demokratika, rahany fiheveran’ireo fiarahamonim-pirenena. « Tsy mba nohenoin’ny Filohampirenenan mihitsy izahay hatreto, asa na tsy azony izany atao hoe firaisamonim-pirenena izany na tsy. NyPrimatiora efa mba nandray anay ihany fa nolaviny indray izahay izao tato ato. Ny zavadehibe itovizanay amin’ny olompirenena rehetra, dia ny hoe: efa an-taony maro izao no nahazoana fahaleovantena, kanefa ireo mpanao politika ireotsy mikendry ny tombontsoam-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana fa ny tombontsoany manokana, ho an’ny antoko politika sy ny kandidany avy no tena ilofosany. Ny fijerena ny tombotsoa ambonin’ny firenena no tianay hahatongavana mikasika ny fifampiresahana amin’ireo volavolan-dalàna ireo.” Hoy i Ndrato Razakamanarina. Mahatsapa ho toy ny vato natsindry ahazana hatrany ny firaisamonim-pirenena. Fony nandinika sy naka hevitra mahakasika ny volavolan-dalan-pifidianana mantsy dia nantsoina ary nandray anjara mavitrika ny fiarahamonim-pirenena fa nony natolotry ny Governemanta teny amin’ny Antenimierampirenena ireo lalàna entina hifehy ny fifidianana ireo dia nanjavona tao ny angon-kevitra avy amin’ireo fiarahamonim-pirenena. “Raha nisy nanome sosokevitra ho amin’ny tolo-dalàna tamin’ny fotoanandrony, dia izahay firaisamonim-pirenena ihany no loha nandinika; ny antoko politika tsy nihevitra izany. Neken’ny Primatiora intelo izahay, ary nilazany fa rehefa vita ity lalàna ity dia hisy fihaonandohan’ny mpiantsehatra rehetra alohan’ny handehanany eny amin’ny Antenimiera roa tonta. Nefa tsy nataony akory izay fampanantenana izay. Rehefa tsy eken’ny Fitsarana Avo momban’ny Lalam-panorenana ireo lalàna ireo dia hiverina eny amin’ny Governemanta indray, alohan’ny hahatongavany eny amin’ny Governemanta dia eo no apetraka ilay fikaonandohan’ny mpiantsehatra rehetra amin’ny raharaham-pirenena, satria tsy ampy mihitsy ny fanelanelanana eo amin’ny mpanohitra sy ny mpitondra.” Hoy hatrany i Ndrato Razakamanarina nanamafy ny andraikitra goavan’ny firaisamonim-pirenena. Ny “lalàna anefa dia tokony hamaly ny tombotsoan’ny olompirenena fa tsy ho an’ny antoko. Ny vahoaka entanina mba tsy ho mora tambazana, nefa koa vonona hatrany tsy hanaiky lembenana amin’ny fahafahana misitraka ny zony”, raha ny fanampimpanazavan’i Harijaona Andriamoraniaina, tamin’ny mpanao gazetinay.
Manoloana ny tranga ankehitriny ny Hetsika Rohy, nandritra io valandresaka ho an’ny mpanao gazety io dia nanome lesona amin’ny fanarahana ny ara-dalàna hatrany ho an’ireo rehetra very seza. “Ho anareo antoko mpanohitra : ny fifidianana mifanaraka amin’ny Lalampanorenana ihany no fizorana demokratika hany azo ekena amin’ny fifandimbiasam-pahefana. Noho izay dia tsy azo ekena ny fakàna fahefana an-keriny na ny fitondrana hamarina indray ny firenena sy ny vahoaka Malagasy 23 tapitrisa ao anaty krizy vaovao”. Araka ny fanambarana tamin’ny mpisehatra tamin’ny haino aman-jery teo Ambatonakanga.
Tetsy andaniny anefa izay hita fa miha-mahazo vahana nny hetsiky ny mpitolona noho ny fidangan’ny vidim-piainana, ny kolikoly, ny fivarotana tanindrazana, ny fanaovana amboletra ny lalam-pifidianana dia nanipy teny amin’ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina ny Rohy : “Amin’ny maha Filoha Ray aman-drenin’ny Malagasy rehetra anao no ampaherezana anao hitady vahaolana mahomby, lavitry ny herisetra, andraisan’ny hery velona rehetra anjara ary eken’ny rehetra mba hahazoana antoka fifidianana milamina lavitry ny krizy vaovao. Antitraterinay hatrany ny tsy maintsy hijerenao manokana ny fomba hiadiana hatramin’ny fakany ary amin’ny fomba aingana ny kolikoly sy ny tsy fandriapahalemana izay tena mampahory ny Malagasy na antanan-dehibe na ambanivohitra.”Arakany fanambarana nataon’ny hetsika Rohy, tamin’ny mpanao gazety, io takarivan’ny 23 Aprily io. Ankoatra ireo fikambanana sy antokon’olona marotahaka ny miaramila sy ny mpitandro filaminana, ny tanora, ny vahoaka dia nahazo hafatra manokana ihany koa ireo mpikirakira ny vaovao : “Ho an’ny Mpanao gazety , amin’izao fotoam-pifidianana izao, mankahery sy mampirisika anareo hanatanteraka ny asa amin’ny ara-dalàna sy amin’ny fomba matihanina amin’ny fanomezana vaovao marina, marolafy ary mitaiza ny olom-pirenena ho amin’ny filaminana lavitry ny fifampihantsiana.” Hoy hatrany ny fanambaran’ny Rohy.
Petrak’olan’ny lalàm-pifidianana
Tsapa moa fa manana tombony ny kandidan’ny antoko izay eo amin’ny fitondrana, tsy vao izao izany; ary io no antony mitarika ny krizy nisy teto hatramin’izay. Io krizin’ny fifidianana io foana no nisy teto hatrizay, notoherina vokatr’izany ny valim-pifidianana. Mba isorohana izany no mahatonga ny Fiarahamonim-pirenena manizingizina ny loabary an-dasy amin’izao izay tokony hatao mikasika ny lalana fehizoro mifehy ny fifidianana ka tokony andraisan’ny mpiantsehatra amin’ny raharaham-pirenena anjara. Tokony hisy lalàm-pifidianana eken’ny rehetra ary mipetraka mandrakizay. “Tokony haka tahaka ny lalàna amin’ny taranja baolina kitra ny fitsi-pidalao amin’ny fifidianana,eken’ny rehetra, tsy miova, ary samy mahafantatra ny karatra mavo na mena sy ny atao hoe : “baolina maty”, na” nivoaka ivelany” avokoa na ny mpijery, na ny mpitsara na ny mpilalao. Ny olana dia ny tompom-baolina manana ny fitaovana rehetra, ny mpifanandrina aminy mety tsy manana na tsy avela hitondra fanamiana, kiraro sns” hoy i Mahamoudou Ndriandahy, raha nanampy fanazavana tamin’ny mpanao gazetinay mikasika ny kipitsopitson-dalam-pifidianana feno fitongilanana.
Araka ny fanadihadiana manokan’ireo ekipan’ny Rohy, ny fitanilan’ny lalàm-pifidianana izay manome vahana ny kandida iray eo anatrehan’ny mpifanandrina aminy no mitoetra ho olana fototra amin’io volavolan-dalam-pifidianana io. “Olana mipetraka ny tsy fitoviam-pahombiazana eo amin’ireo mpifaninana. Ny kandidam-panjakana afaka mampiasa ny fitaovana sy ny olom-panjakana, tahaka ireo mpiasam-panjakana. Tsy voafaritra ao anaty lalàna ny fetran’ny vola azo atao fafikatrana amin’ny fampielezankevitra, na ny fitaovana raitra na ny mpanakanto malaza izay entina hambaboana ny fon’ny mponina amin’ny toerana izay lalovana ke efa heverina ho fividianana vato izany.Tsy mazava ny setrin’ny famatsiambolan’ireo mpilatsaka ho fidiana. Tokony hangarahara ny fifanarahany amin’ireo mpanome vola azy ireny amin’ny fampielezan-kevitra sy ny famatsiambola mandritra ny fitondrany, tahaka ny ohatra hoe fanalefahana fa fanafoanana hetra na haban-tseranana, ny fitrandrahana harena ankibon’ny tany na ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena. Voafehy tanteraka ihany koa ny fanehoana maneho hevitra manoloana ny fihoaram-pefy tahaka ny tsy fahafahana mamoaka valin’ny fanadihadiana lalina amin’ny asa fanaovan-gazety na ny tahan’ny azon’ny candida araka ny “Sondage”, izay hita ao amin’ny andininy faha-118 sy 228. Tokony fampidirana an-tranomaizina sy sazy henjana ihany koa no hahazo ireo kandida tsy manara-dalàna amin’ny fampielezankevitra fa maivana loatra raha ireo maribola voalaza ao amin’ny lalàna izay 2 000 000 ka hatramin’ny 5 000 000 Ariary raha mitaha amin’ny kirakirain’izy ireo. Tsy tokony vokatry ny safidy fa didy mihitsy ny fanokafana kaonty any amin’ny banky mikasika ny fandaniambolan’ireo kandida, arak any andalany faha-73 ao amin’ny lalana ankapobeny mifehy ny fifidianana”. Araka ny fanadihadiana manokana nataon’ny mpanao gazetinay tamin’iFara Ramarosaona , mpikambana ao amin’ny Rohy. Raha ny tolona eny amin’ny kianjan’ny 13 Mey anefa no zohina dia efa tsy mijanona amin’ny olan’ny lalam-pifidianana fa nihitatra hatrany amin’ny fangatahana fialan’ny Filoha ankehitriny sy ny ho fananganana Governemanta vaovao. Ampatsahivina moa fa ny firaisamonim-pirenena hetsika : “ROHY” dia ahitana fikambanana sy vovonana maherin’ny 120 ary misandrahaka manerana ny faritra 22, izay manao ho zava-dehibe ny Soatoavina Malagasy toy ny Fihavanana, ny teny ifampierana, ny hasin’ny aina.
Haja Nirina

Partager

Articles connexes

0 commentaire(s)

Pas de commentaire pour l'instant !

Il n'y a pas de commentaire pour l'instant, voulez-vous en écrire un ?

Ecrire un commentaire

Ecrire un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs obligatoires sont marqués *

Archives

octobre 2018
L Ma Me J V S D
« sept    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031